Hva er en kolostomi?

En kolostomi er en kirurgisk laget åpning i tykktarmen. Kolostomi kommer av at det er tykktarmen (kolon) som opereres. Tarmen føres ut gjennom bukveggen og sys fast på huden.På denne måten ledes avføringen ut gjennom stomien på magen. Det festes en stomipose på åpningen for å samle avføringen. Kolostomi plasseres vanligvis på venstre siden av magen, men det kolostomi kan dannes fra nesten alle deler av tykktarmen, avhengig av medisinsk grunn til operasjon. 

Midlertidig eller permanent kolostomi

Noen ganger kan kolostomien være en midlertidig løsning for en periode. For eksempel hvis du har et stykke tarm som er skadet eller syk. Når den skadde delen er fjernet må den friske delen av tykktarmen være i stand til å komme seg før endene sammenføyes for å få en intakt tykktarm og tarmfunksjon igjen. Denne operasjonen kalles anastomi. I noen tilfeller er det ikke mulig å foreta en sammenføyning på grunn av risiko for komplikasjoner. I slike tilfeller kan en permanent kolostomi være den eneste løsningen. 

Hvorfor får man kolostomi?

Den vanligste årsaken til at man får anlagt kolostomi er alvorlige sykdommer som kreft og alvorlige sykdommer som rammer endetarmen eller nedre del av tykktarmen. Noen ganger kan man lide av alvorlige blokkeringer eller problemer med skader og hull i tarmen som gjør en kolostomioperasjon nødvendig.

Forskjellige typer kolostomi

Kolostomioperasjoner kan utføres i ulike deler av tykktarmen, avhengig av type problem. Det er hovedsakelig to forskjellige varianter: Endekolostomi (noen ganger bare kalt kolostomi) og Transversostomi.

Den vanligste formen for kolostomi er Endekolostomi. Under denne operasjonen fjernes hele endetarmen og lukkemuskelen. Stomien er varig, men i noten tilfeller anlegges det en midlertidig stomi. Da fjernes ikke endetarmen. Stomien plasseres på venstre side nedenfor navlen,

Transversostomier anlegges ofte midlertidig for å avlaste nedre del av tykktarmen. Stomien får to åpninger. Et stykke av tarmen trekkes ut og sys til huden. Avføringen kommer ut gjennom den ene, mens den andre fører ned mot endetarmsåpningen. Stomien plasseres høyt på magen. 

Du kan lese mer om kolostomi på Norilco's nettsider.