Hva er en urostomi?

En urostomi er en kirurgisk konstruert åpning på magen, hvor urinen ledes ut. Hvis du ikke kan tisse på naturlig måte opereres en urostomi. Under operasjonen blir urinen avledet til en del av tynntarmen og en del av tarmen ledes til hudoverflaten hvor det lages en åpning (stomien).  Urostomien er vanligvis plassert på høyre side under navelen. Ved åpningen festes en pose som samler opp urinen. Posen må tømmes flere ganger om dagen og skiftes annenhver til tredje dag.

Hvorfor får man en urostomi?

Den vanligste årsaken til urostomi er blærekreft, men en urostomi kan også skyldes skader, alvorlig nyresykdom, urininkontinens eller operasjonsrelaterte komplikasjoner på grunn av bekkenoperasjon eller abdominal operasjon.

Ulike typer urostomier

Inkontinente urostomier er utenpå kroppen. Hos noen er det mulig å anlegge en kontinent urostomi. Det innebærer at urinen samles opp i et reservoar laget av et stykke tarm inne i bukhulen, og tømmes gjennom et kateter. Reservoaret tømmes 4-6 ganger i døgnet og urinen tømmes i toalettet. Mellom tømmingene dekkes stomien med en liten bandasje. Det er også en type operasjon som skaper en erstatningsblære på det opprinnelige stedet. Du kan tisse som før, men forskjellen fra tidligere er at du ikke føler behov for å tisse. 

Du kan lese mer om urostomi på Norilco's nettsider.