Medisinsk Forbruksmateriell

Folketrygden gir refusjon for poser og annet utstyr som stomiopererte trenger. Utstyret kan kjøpes på apotek eller bandasjistutsalg over hele landet. Du får utstyret på blåresept og betaler en egenandel. Blåresepten gjelder i ett år, og du får kjøpt utstyr for tre måneders forbruk av gangen. 

Noen av produktene som er refusjonsberettiget har antallsbegrensninger og noen produkter kreves det resept av lege for å få dekket. Du kan lese mer om dette hos Helsedirektoratet. 

Apotek og bandasjister er i henhold til Helfo's regelverk pliktige til å levere ut produktet som du har rett til stønad til. Dette innebærer at apoteket skal kunne skaffe til veie produktet du ønsker å bestille, dersom de ikke har produktet på lager. Hvis apoteket eller bandasjisten ikke kjenner til varen du ønsker å bestille, eller ikke finner det i sin "database" kan du oppgi varens Helfonummer. Da skal det være smidig for apoteket/bandasjisten å finne informasjon om produktet.  

 

Følgende av våre produkter er godkjent på Blåresept ved Stomi

Trio Elite Plasterfjerner Spray 50 ml. TR 201. Helfo varenr. 994195.

Trio Elisse Barrierefilm Spray 50 ml. TR 204. Helfo varenr. 873640.

Trio Elisse Barrierefilm Servietter. 30 pk. TR 203. Helfo varenr. 819640.

Trio Siltac 1 Flat Tetninsring i silikon. 20-28 mm. 30 pk. TR 1020. Helfo varenr. 870658.

Trio Siltac 2 Flat Tetningrsing i silikon. 28-35 mm. 30 pk. TR 1028. Helfo varenr. 858325.

Trio Siltac 3 Flat Tetningsring i silikon. 35-44 mm- 30 pk. TR 1035. Helfo varenr. 633285.

Trio Silvex 1 Konveks Tetningsring i silikon. 20-30 mm. 10 pk. TR 1020CX. Helfo varenr. 969350.

Trio Silvex 2 Konveks Tetningsring i Silikon. 30-40 mm. 10 pk. TR 1030CX. Helfo varenr. 972702.

Trio Silken Stomi Silikongel 60 gr. TR 1070. Helfo varenr. 972110.

Trio Silex Plateforlenger i Silikon. 20 pk. TR 1060. Helfovarenr 897420.

Trio Pearls Superabsorberende Gel-og Luktkontrollsposer. 100 pk. TR 205. Helfo varenr. 801636.

 

Følgende av våre produkter er godkjent på Blåresept ved Inkontinens

Trio Elisse Barrierefilm Spray 50 ml. TR 204. Helfo varenr. 873640.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Hvit XS. SL-W-XS. Helfo varenr. 877347.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Hvit S. SL-W-S. Helfo varenr. 859263.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Hvit M. SL-W-M. Helfo varenr. 804647.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Hvit L. SL-W-L. Helfo varenr. 824892.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Hvit XL. SL-W-XL. Helfo varenr. 896060.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Hvit 2XL. SL-W-2XL. Helfo varenr. 944113.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Sort XS. SL-B-XS- Helfo varenr. 904806.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Sort S. SL-B-S. Helfo varenr. 984548.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Sort M. SL-B-M. Helfo varenr. 817344.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Sort L. SL-B-L. Helfo varenr. 937630.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Sort XL. SL-B-XL. Helfo varenr. 878285.

Comfisleeve Urinposeholder til Legg Sort 2XL. SL-B-2XL. Helfo varenr. 826110.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Hvit XS. TH-W-XS. Helfo varenr. 808580.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Hvit S. TH-W-S. Helfo varenr. 801132.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Hvit M. TH-W-M. Helfo varenr. 822303.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Hvit L. TH-W-L. Helfo varenr. 843980.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Hvit XL. TH-W-XL. Helfo varenr. 970664.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Hvit 2XL. TH-W-2Xl. Helfo varenr. 989747.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Sort XS. TH-B-XS. Helfo varenr. 915754.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Sort S. TH-B-S. Helfo varenr. 979634.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Sort M. TH-B-M. Helfo varenr. 856734.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Sort L. TH-B-L. Helfo varenr. 933011.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Sort XL. TH-B-XL. Helfo varenr. 891346.

Comfisleeve Urinposeholder til Lår Sort 2XL. TH-B-2XL. Helfo varenr. 957900.

 

Følgende av våre produkter er godkjent på Blåresept ved Epydermolysis Bullosa

Trio Elisse Barrierefilm Spray 50 ml. TR 204. Helfo varenr. 873640.
Trio Elite Plasterfjerner Spray 50 ml. TR 201 Helfo varenr.  994195.

 

Stomi & Trygdeytelser

Hvis du har varige, løpende ekstrautgifter i forbindelse med sykdommen/stomien kan du ha rett til grunnstønad. Hjelpestønad kan dekke tilsyn eller pleie på grunn av varig sykdom/tilstand. For informasjon om trygdeytelser som Grunnstønad og Hjelpestønad kan du se Norsk Helseinformatikk sine sider.